- Tutaj wymogi i rygory są trudne. 75% musi być ze znacznym, 25% ze średnim orzeczeniem o niepełnosprawności. Do 1 sierpnia, kiedy chcemy uruchomić pierwszą grupę około 30 osób, wszystko będzie dopięte na ostatni guzik - przyznaje wicestarosta tarnowski, Jacek Hudyma.

Weryfikacji podopiecznych i wymagań dotyczących pracy w ośrodku dokona wyłoniona komisja.

W najbliższych dniach tarnowskie starostwo planuje także ogłosić konkurs na dyrektora ośrodka. Trwający tam remont dobiega już końca. Niepełnosprawni mają tam pracować w kilku pracowniach: pralniczej, niszczenia dokumentów i ogrodniczo-porządkowej.