- W Zakładzie chcemy zatrudnić około 40 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Będą oni mogli liczyć na pracę w wymiarze 7 godzin dziennie. Wiemy, że te osoby nie mogą więcej pracować. Kilku pracowników w trudnej sytuacji mieszkaniowej będzie miało możliwość zamieszkania w tamtejszych mieszkaniach chronionych - mówi starosta tarnowski, Roman Łucarz.

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane pracą w wierzchosławickim ZAZie, mogą składać wstępne deklaracje na mail: [email protected], wraz z podaniem danych do kontaktu. Osoby niepełnosprawne zatrudnione w tym miejscu zachowają dotychczasową rentę, zachowają świadczenie pielęgnacyjne, otrzymają wynagrodzenie za pracę w ZAZ oraz otrzymają możliwość codziennej rehabilitacji. 

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ