Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach powstaje w sąsiedztwie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Powiat Tarnowski na inwestycję otrzymał dofinansowanie z Polskiego Ładu. Koszt przedsięwzięcia to ponad 11 milionów złotych. Rozstrzygnięto już przetarg, a wykonawca wszedł właśnie na teren budowy i rozpoczął pierwsze prace. Budynek w pełni gotowy ma być w przyszłym roku. Zgodnie z projektem powstaną tam 3 pracownie, w których zatrudnione będą osoby niepełnosprawne intelektualnie. Zajmą się profesjonalnym niszczeniem dokumentów w sposób, który będzie zabezpieczał ich tajność. Inną formą działalności będą prace porządkowe, ogrodnicze we współpracy z Lasami Państwowymi. ZOstanie także otwarta pralnia - mówił starosta tarnowski Roman Łucarz.

W Zakładzie na początek zatrudnienie znajdzie 30 osób niepełnosprawnych,  będą mogły tam liczyć na pracę, ale i na rehabilitację. Takich miejsc w Małopolsce wciąż jest niestety za mało, a osoby niepełnosprawne stanowią znaczną część osób pozostających bez pracy - przyznaje Angelika Bilska z powiatowego urzędu pracy w Tarnowie. W Urzędzie Pracy jest zarejestrowanych ponad 700 takich osób z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami psychicznymi.

Zakłady Aktywności Zawodowej są niezwykle ważne w walce z wykluczeniem z rynku pracy niepełnosprawnych. Z powodzeniem taki zakład działa już od 5 lat w Tarnowie - niepełnosprawni zajmują się tam prowadzeniem hotelu i restauracji, zatrudnionych jest  50 osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach: pokojówek, kelnera, kucharza, pomocy kuchennej, ogrodnika oraz masażystów mówi Agnieszka Hulska dyrektor Słonecznego Wzgórza w Tarnowie i dodaje, że to dla nich bardzo ważne, bo często jest ostatnim miejscem, gdzie mogą znaleźć zatrudnienie.

Pani Ewa pracuje w Słonecznym Wzgórzu od roku jako masażystka, jest osoba z dysjunkcją wzroku. Przyznaje, że praca dla niej bardzo cenną odmianą, bo może być wśród ludzi i zrobić coś dla innych. Podkreśla, że dla osób niepełnosprawnych praca jest także formą rehabilitacji,

Niepełnosprawni przyznają, że śledzą wszystkie informacje dotyczące tworzących się nowych miejsc pracy właśnie skierowanych do osób z różnymi dysfunkcjami. Pracodawcy w takich zakładach mogą liczyć oczywiście na dofinansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych.  Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach, pierwszy w powiecie tarnowskim, ruszy w przyszłym roku, ale już w tym roku ruszy nabór dla kadry i pracowników.

W powiecie nowosadeckim działają dwa taki zakłady a w grudniu ubiegłego roku uruchomiono ZAZ w Łukowicy i to pierwsza tego typu placówka w Powiecie Limanowskim.