Agnieszka Ćwiertniewicz z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie prosi kierowców o jeszcze chwile cierpliwości. "Obecnie na inwestycji trwają roboty porządkowe i wykończeniowe. Termin zakończenia zadania przypada na 30 listopada. Do tego czasu zostanie przeprowadzony odbiór techniczny inwestycji ze strony zamawiającego. Po odbiorze zadania niezwłocznie zostanie złożony wniosek o pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Planujemy dopuszczenie do ruchu na inwestycji jeszcze w tym roku" - mówi.

Budowa łącznika autostrady z tarnowskimi Mościcami oraz nowego mostu rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku. Pierwotnie miała się zakończyć do połowy 2023 roku. Jak jednak tłumaczyli drogowcy, ze względu na różne trudności, termin ten został wydłużony. Inwestycja musi się jednak zakończyć w tym roku, bo tego wymaga ogromne ponad 100-milionowe dofinansowanie z funduszy europejskich.

Zaprojektowanie, budowa i wykupy gruntów kosztowały w sumie ponad 155 milionów złotych.