To oczywiście jest miejsce, którego brakuje w Tarnowie, w którym przedsiębiorcy będą mogli się spotykać, żeby na seminariach, na konferencjach, żeby dzięki wymianie poglądów odbudować przemysł, który tutaj w Tarnowie jest moim zdaniem zaniedbany. Ale ciągle mówi o tym, że trzeba więcej integracji, żeby ludzie zaczęli się lubić, żeby się zaczęli wzajemnie wspierać. To są może naiwne hasła, ale ja ciągle w to wierzę. Jednostka, indywidualność nie może zmienić w naszej przyszłości
- deklarował Łabędź.
Według kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do tarnowskiej rady miejskiej PKP ma wyremontować nieczynny dworzec PKP w Mościcach i przekazać jego część w użytkowanie miasta. Byłaby to zmiana stanowiska PKP, bowiem przez ostatnie lata kolejarze bezskutecznie próbowali sprzedać niszczejącą perełkę architektury modernistycznej, a kiedy to się nie udało, wpisali dworzec w Mościcach na listę 150 obiektów do remontu do 2030 roku. 
Stworzona tam Stacja Przyszłość miałaby wspierać innowacyjność i działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw w kontekście przemysłu przyszłości.
Chcemy, żeby to było między innymi takie właśnie miejsce spotkania nauki, biznesu i środowisk, instytucji, które będą przyczyniały się do tego rozwoju. Będzie to też miejsce, gdzie przedsiębiorcy lokalni, osoby, które będą chciały pozyskać jakieś wsparcie finansowe, mogli zaczerpnąć informacje na ten temat. Teraz pojawia się masa grantów na cyfryzację, na automatyzację przemysłów. Często te środki się pojawiają, ale ludzie o nich nie wiedzą
- wyjaśnia Seweryn Partyński, kandydat PiS do tarnowskiej rady Miejskiej, który jest sekretarzem Małopolskie Rady Przemysłu Przyszłości.
Dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości Stacja Przyszłość w nieczynnym dworcu kolejowym w Mościcach miałaby dawać także możliwość przebywania w parku maszyn czy uczestniczenia w spotkaniach i szkoleniach. Dlatego według kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do rady miejskiej stworzenie Stacji Przyszłości miałoby nie być drogie.
Z kolei Ryszard Nejman, dyrektor Izby Przemysłowy Handlowej w Tarnowie i kandydat PiS do rady miejskiej, podkreśla, że w 2021 roku Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Akademią Tarnowską oraz firmami starały się o stworzenie podobnej Stacji Przyszłość w ramach grantu z Unii Europejskiej. Ostatecznie jednak grant zdobył Krakowski Park Technologiczny, który stworzył Hub4industry.