Fundacja od 2016 roku wspiera zdolne dzieci i młodzież, którym warunki bytowe nie pozwalają na rozwijanie w pełni swoich możliwości. Na kolejny rok szkolno-akademicki Cordare przyznało 27 stypendiów - po 300 złotych miesięcznie dla uczniów i po 400 dla studentów.

W tym roku wśród stypendystek fundacji znalazła się m.in. Wiktoria Chatała z Rzuchowej, która rozpoczęła właśnie naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie:

Na pewno będę rozwijać swoje pasje, myślę, że też pojadę na jakieś obozy zagraniczne, językowe, kupię książki. Gdyby nie było tego stypendium, to byłoby bardzo trudno wiele rzeczy kupić i bym sobie na to nie mogła pozwolić.

Wśród 27 nowych stypendystów tarnowskiego fundacji Cordare znalazło się także troje uczniów z Ukrainy, którzy kontynuują naukę w Tarnowie, Krakowie oraz Łodzi.

Cordare pomogło już w sumie 140 uczniom oraz studentom.