Specjalista powołuje się na dane Our World in Data, zgromadzone w okresie od początku stycznia 2020 r. do połowy maja 2022 r. Pod uwagę wzięto w nich kraje o największej wyszczepialności przeciwko Covid-19, takie jak Portugalia i Dania, oraz o wyraźnie mniejszym zainteresowaniu tymi szczepieniami, czyli Polskę i Bułgarię.

W Portugali i Danii dwiema dawkami tego preparatu zaszczepiło się ponad 80 proc. populacji tych krajów, z kolei w Polsce – około 60 proc., a w Bułgarii – zaledwie 30 proc. Odwrotnie jest w przypadku zgonów, jakie miały miejsce w czasie pandemii. Od początku 2020 r. do połowy maja 2022 r. najwięcej zgonów z powodu wszystkich przyczyn (nie tylko Covid-19) odnotowano w Bułgarii, następnie w Polsce, a potem znacznie mniej w Portugalii i Danii.

W Portugalii odnotowano więcej zgonów aniżeli w Danii, choć tam zaszczepił się nieco większy odsetek społeczeństwa. Świadczy to o tym, że paza szczepieniami ważną rolę mogą odgrywać inne czynniki takie jak przestrzeganie zasad DDM, czyli noszenie maseczek, przestrzeganie dystansu oraz higiena rąk. Różnica między tymi krajami nie jest jednak duża, jeśli chodzi o liczbę zgonów w czasie pandemii. Porównanie to jednoznacznie wskazuje, że decydujące znacznie ma szczepienie.

Prof. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Twitterze zwraca uwagę, że szczepienia są ważne u dorosłych, jak również w młodszych grupach wiekowych, co także potwierdzają badania, tym razem specjalistów amerykańskich. Pisze o tym portal medRxiv w preprincie „Covid-19 is leading cause od death in children and young people ages 0-19 years in the United States” (Covid-19 główną przyczyną zgonów u dzieci i nastolatków do 19. roku życia w USA).

Z tych badań wynika, że Covid-19 spowodował w Stanach Zjednoczonych ponad 1 mln zgonów, w tym co najmniej 1433 zgony wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat. „Covid-19 jest jedną z głównych przyczyn zgonów w tej grupie wiekowej, co podkreśla znaczenie kontynuowania kampanii szczepień dzieci” – zaznacza na Twitterze prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorz Cessak.