Według zapisów uchwały, do zadań nowej komisji miejskiej będzie należało podejmowanie zagadnień dotyczących branży turystycznej, a w szczególności inicjowanie i opiniowanie planów i strategii turystycznych, opracowanie programu tzw. karty turysty i karty mieszkańca oraz kształtowanie współpracy miasta z branżą turystyczną.

Komisja do spraw turystyki i promocji ma także wypracować koncepcję opieki nad marką Miasta Zakopane, a także ma inicjować współpracę z organizacjami wspierającymi turystykę i organizującymi wydarzenia kulturalne. Ma także zająć się usprawnieniem poboru opłaty miejscowej.

Za powołaniem nowej komisji zagłosowali wszyscy radni - 21.

Zdaniem Tatrzańskiej Izby Gospodarczej powołanie nowej komisji było bezwzględnie potrzebne Zakopanemu.

"Taka komisja jest potrzebna Zakopanemu, bo do tej pory funkcjonowały komisje, które były dużo mniej istotne dla miasta turystycznego. Ta komisja to sine qua non dla rozwoju gminy turystycznej i to nie podlega dyskusji. Pytanie pojawia się o priorytetowe działania takiej komisji i tutaj są już głosy różne” – zwrócił uwagę Karol Wagner z TIG.

Powołanie komisji do spraw turystyki i promocji jest konsekwencją wydarzeń między innymi z czasów kampanii wyborczej. To np. sprawa tzw. „fałszywego” białego misia na Krupówkach wyłudzającego pieniądze od turystów. Zdaniem Wagnera to zdarzenie pokazało, że gmina turystyczna wymaga zarządzania informacją i odnoszenia się w czasie rzeczywistym do różnych wydarzeń, z którymi władze miasta muszą się zderzać.

„Kluczowa dla miasta turystycznego jest sprzedaż usług dla gości, a do tego potrzebna jest silna marka, która jednak nie może się opierać o legendę Zakopanego i nie może poddawać się erozji przez niemerytoryczne informacje, podbijane przez clickbaitowe media. Dlatego ta komisja jest niezbędna. Wyobrażamy sobie, że ona będzie nie tylko biernie zarządzać marką Zakopanego, tylko będzie tę markę restaurować i wzmacniać” – podkreślił Wagner.

Tatrzańska Izba Gospodarcza wyraziła wstępnie zainteresowanie współpracą z miejską komisją, ale inicjatywa będzie należała do radnych.