Procesja przeszła z kościoła parafialnego w Kościelisku do ołtarza polowego na Prędówce. Fot: Barbara Hadowska/Kronos Media