Utrudnień należy się spodziewać  na drogach w powiatach: nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim i jasielskim.  Ruch będzie czasowo wstrzymywany. Policja apeluje  o to, by  unikać jazdy trasą wyścigu. 
Apelujemy, gdy to tylko możliwe, o wybieranie alternatywnych tras, a w przypadku konieczności poruszania się drogami, na których odbywa się wyścig, prosimy o stosowanie się do poleceń służb
-mówi Justyna Basiaga z sadeckiej policji. 
Kolarze będą przejeżdżać m.in. przez: Krościenko nad Dunajcem, Kamienicę, Łącko, Stary i Nowy Sącz, Uście Gorlickie i Sękową. Pokonają  175 kilometrów, a na metę w Jaśle mają dotrzeć po godzinie 16.