Mieszkańcy mogą zagłosować na jeden z 82 dopuszczonych do głosowania pomysłów. Wśród nich są projekty związane z budową nowych placów zabaw, organizacją wycieczek integracyjnych, czy remontem ulic i chodników. Nie brakuje też projektów proekologicznych dotyczących nowych nasadzeń, a także montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach szkół.

"Zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców. Zaznaczam, że można oddać tylko jeden głos i podczas wypełniania formularza podaje się swój numer telefonu oraz PESEL" - mówi Piotr Lachowicz, sekretarz miasta.

Głosowanie potrwa 8 dni przez stronę internetową bo.nowysacz.pl. Głosować mogą też dzieci, ale gdy głos oddaje osoba niepełnoletnia należy dołączyć skan zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Głosy można również oddawać w 10 punktach na terenie miasta.