Nowa droga o długości ponad 1,4 km połączy rondo na ulicy Limanowskiej z rondem na ulicy Marcinkowickiej oraz z północną obwodnicą Nowego Sącza.

Jak poinformowała GDDKiA w środę, wszystkie prace są zaawansowane w 53 proc. Na nowej drodze budowane są dwa mosty na rzeką Biczyczanką i dwa wiadukty - nad ulicą Leśną i nad ulicą Węgrzynek. Wykonawca zrobił wszystkie fundamenty i podpory. Trwa budowa ścian oporowych i ustrojów nośnych. Prace związane z budową tych obiektów są zaawansowane w 35 proc.

W ramach robót drogowych trwają prace związane z umocnieniem rowów i wykonaniem podbudowy pomocniczej. Budowane są również nasypy. Wykonawca przebudował w całości sieć gazową i wodociągową. Na ukończeniu jest przebudowa sieci elektroenergetycznych. Budowa kanalizacji deszczowej jest na półmetku.

Planowany termin zakończenia budowy to trzeci kwartał 2023 r. Według GDDKiA wykonawca ma niewielkie opóźnienie w realizacji harmonogramu, które ocenia na ok. dwa tygodnie. Opóźnienie wynika z niekorzystnej pogody i problemów z dostępem do materiałów budowlanych wywołanych wojną w Ukrainie. Inżynierowie pracujący na budowie deklarują jednak, że uda im się skończyć budowę w założonym terminie.

Zgodnie z umową wykonawca może przerwać prace na budowie w okresie zimowym, od 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Wykonawca zakłada jednak, że będzie w tym czasie nadal prowadził prace, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne – przekazała GDDKIA.

Nowa droga będzie miała ponad 1,4 km długości. Będzie to droga jednojezdniowa, a ruch w każdym kierunku będzie prowadzony jednym pasem. Zmodernizowane zostaną dwa ronda, na początku i na końcu nowego odcinka (ul. Limanowska i ul. Marcinkowska). Zostaną również przebudowane drogi gminne (ul. Batalionów Chłopskich, Leśna i Węgrzynek). Wzdłuż nowego odcinka w wyznaczonych miejscach powstaną ekrany akustyczne.

Według zarządcy dróg, nowy odcinek DK28 poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Droga przejmie ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu dk28, pozwoli na ominięcie centrum Chełmca i uzupełni obwodnicę Nowego Sącza. Północna obwodnica Nowego Sącza zostanie połączona z dk28 w kierunku Limanowej i drogą powiatową nr 1583K w kierunku Starego Sącza.

Umowę na budowę obwodnicy Chełmca podpisano w grudniu ub.r. z konsorcjum Swietelsky Rail Polska oraz Swietelsky AG z siedzibą w Austrii, które w przetargu przedstawiło najtańszą ofertę, opiewającą na ponad 49,7 mln zł.

Inwestycja jest realizowana w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Obwodnica Chełmca stanowi brakujący łącznik między północną i zachodnią obwodnicą Nowego Sącza, które zostały oddane do użytku w 2015 roku. Pierwsza z nich to 2-kilometrowa droga - część DK28 Zator - Przemyśl. Nad torami kolejowymi, ulicą Dunajcową i rzeką Dunajec przebiega przez nowy most. 6-kilometrowa obwodnica zachodnia Nowego Sącza biegnie od skrzyżowania z obwodnicą Starego Sącza i Podegrodzia do Biczyc Dolnych, gdzie łączy się z drogą DK28.