Zadanie polegało na wymodelowaniu ramienia części koparki i złożeniu tych części w ruchomy zespół. Jak podkreślają uczniowie, szkolili się, żeby wykonywać zadanie szybko i dokładnie, musieli też poznać nowy program, w którym konkurs był w tym roku realizowany. Dodają, że najwazniejsza jest wyobraźnia i widzenie geometrii w 3D.

Jeśli spotkają się pasjonaci - nauczyciel i uczniowie, to sukces jest murowany - podkreśla Konrad Szczurek.

Wielobranżowy konkurs zawodowy skierowany jest do uczniów szkół kształcących się w technikach oraz szkołach branżowych w Małopolsce. Organizowany jest od 2011 r. w formule współzawodnictwa w kilku różnych konkurencjach zawodowych. Organizatorem jest Województwo Małopolskie a pomysłodawcami poszczególnych konkurencji są współorganizatorzy, czyli małopolskie szkoły zawodowe.