Członek Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem Marek Księżarczyk od wielu lat zapala znicze w różnych miejscach, w których dokonywała się kaźń więźniów. W tym roku towarzyszyli mu między innymi uczniowie jednego z oświęcimskich techników: Wiktoria Szyjka, Oliwa Sąda i Tobiasz Bąk, a także ich nauczyciel Adam Kurzyński.

„Upamiętnienie ofiar jest naszym obowiązkiem, szczególnie w tym dniu. Mnie to wpoili moi rodzice, a ja przekazuję to moim dzieciom i wnuczce, a także młodzieży szkolnej z placówek, którymi współpracuje Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem. Zleży nam, żeby pamięć o tragedii, o krzywdach, o cierpieniu, które tak wielu ludzi doznało w Auschwitz, nigdy nie odeszła w niepamięć” – powiedział PAP Marek Księżarczyk.

Znicze stanęły przed Ścianą Straceń w obozie Auschwitz I , gdzie Niemcy zamordowali wiele tysięcy osób, głównie Polaków, a także przy mogile znajdująca się nieopodal byłego obozu Auschwitz I, która skrywa szczątki około 500 więźniów uśmierconych przez Niemców w ostatnich dniach istnienia obozu lub zmarłych tuż po wyzwoleniu.

W czwartek, w Dniu Zadusznym, w byłym niemieckim obozie Auschwitz I księża z oświęcimskiej parafii św. Maksymiliana Męczennika odprawią mszę św. w intencji ofiar niemieckich obozów i sowieckich łagrów. 5 listopada w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau odprawione zostanie nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które rokrocznie gromadzi setki wiernych nie tylko z Oświęcimia.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków zginęła w niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem powstało w 1983 roku. Grupuje przede wszystkim byłych więźniów Auschwitz, ich dzieci oraz nauczycieli. Jego celem jest przekazywanie pamięci o niemieckim obozie Auschwitz kolejnym pokoleniom. Prowadzi działalność historyczną, popularyzatorską oraz wydawniczą.