Leśnicy podkreślają, że lasy i drzewa zapewniają tlen, oczyszczają powietrze i wpływają korzystnie na klimat. LP zwróciły uwagę, że mają one również bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Przyczyniają się do obniżenia poziomu stresu, ciśnienia krwi, poprawiają też nastrój. Drzewna i lasy do też dom dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Drewno wykorzystywane jest również jako surowiec.
"Praca, a często i życie leśników, są nieodzownie związane z drzewami. To my inicjujemy naturalne odnowienia nowego pokolenia lasu, sadzimy, pielęgnujemy i dbamy o drzewa. By zachęcić obywateli do udziału we wspólnej akcji sadzenia drzew, udostępnimy milion sadzonek rodzimych gatunków. To ważne, aby przy okazji edukować, że te gatunki nie zaburzają bezpieczeństwa ekosystemów. Akcja #sadziMY jest wkładem Lasów Państwowych w realizację unijnego celu posadzenia trzech miliardów drzew w krajach Wspólnoty" - wskazał dyrektor generalny Lasów Państwowych Witold Koss.
Lasy Państwowe przypomniały, że Unia Europejska zobowiązała się, że do 2030 r. posadzi dodatkowe trzy miliardy drzew. Zobowiązanie to wpisuje się w unijne działania na rzecz odbudowy zasobów przyrodniczych w Europie i przeciwdziałania zmianie klimatu.
Leśnicy przygotowali dla chętnych milion sadzonek, a każdy chętny może w piątek zgłosić się do jednego z 429 nadleśnictw i odebrać sadzonkę, którą potem posadzi na wysłanym terenie. Stoiska z sadzonkami będzie można też spotkać w centrach niektórych miast.
Dodano, że po odbiór drzewek warto przyjść z własnym opakowaniem, które zabezpieczy korzenie drzew przed wysuszeniem. "Drzewka można przechować przez kilka dni przed wysadzeniem, układając płasko na gruncie i przesypując korzenie wilgotnym piaskiem" - poinformowano.