Wojciech Czop, naczelnik Wydziału Środowiska w Starostwie Tatrzańskim informuje, że o tego typu pomoc może zwrócić się praktycznie każdy prywatny właściciel lasu. "W ramach pomocy właścicielom lasów finansujemy zakup sadzonek. Sadzonki są zamawiane w nadleśnictwach i przekazujemy je osobom fizycznym, wspólnotom gruntowym do odnowienia powierzchni leśnych. W ilości do 200 sztuk rocznie. To głównie jodła i buk. Ma to na celu przebudowę naszych świerkowych drzewostanów" - mówi.

Pomoc polegająca na bezpłatnym przekazywaniu sadzonek drzew określonych gatunków ma pomóc przy przebudowie drzewostanu. Obecnie na Podhalu dominują lasy praktycznie w całości świerkowe, tymczasem ten słabo zakorzeniony gatunek nie jest odporny na silne wiatry wiejące w górach, jak i jest łatwym łupem dla szkodników, w tym głównie korników.

Warto przypomnieć, że wbrew obiegowej opinii przed wieloma laty w Tatrach i na Podhalu dominowały właśnie lasy mieszane, a nie jednorodne świerkowe. Stąd i działania przyrodników, aby przywrócić różnorodność gatunków drzew w lasach na Skalnym Podhalu.