Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski powołał reżysera i dramaturga Jana Klatę na stanowisko dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Uroczystość odbyła się dziś w siedzibie resortu.

Jan Klata obejmie stanowisko od stycznia 2013 roku.

"Jestem przekonany, że przed Starym Teatrem jest naprawdę bardzo dobry okres działalności" – powiedział minister Bogdan Zdrojewski. Jak podkreślił, spotyka się z licznymi pozytywnymi opiniami dotyczącymi objęcia funkcji szefa krakowskiej sceny przez Jana Klatę. "Warto zauważyć, że opinie te wyrażane są przez reprezentantów rozmaitych środowisk, którzy mają różne oczekiwania wobec teatru i prezentują różne estetyki. To jest dobra prognoza na przyszłość" – zaznaczył szef resortu kultury.

Do ogłoszonego przez MKiDN pod koniec maja br. postępowania konkursowego, oprócz Klaty, zaproszeni zostali: dyrektor krakowskiej Łaźni Nowej i dyrektor festiwalu Boska Komedia Bartosz Szydłowski, reżyser Michał Zadara, dyrektor artystyczny Teatru Śląskiego w Katowicach Tadeusz Bradecki i dyrektor TR Warszawa Grzegorz Jarzyna. W czerwcu Klatę zarekomendował zespół opiniujący, który rozmawiał z kandydatami i oceniał ich koncepcję zarządzania Starym Teatrem.

Jan Klata urodził się w 1973 r. w Warszawie.  Studiował na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, gdzie pracował z Krystianem Lupą, Jerzym Grzegorzewskim i Jerzym Jarockim. Pierwszą samodzielną realizacją był "Rewizor" Gogola w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu (2003). Później w Teatrze Polskim we Wrocławiu wystawił własną sztukę "Uśmiech grejpruta". W Starym Teatrze zrealizował: "Trzy stygmaty Palmera Eldritcha" Dicka (2006 r.) "Oresteję" Ajschylosa (2007 r.), "Trylogię" według Sienkiewicza (2009 r.), a w 2010 r. "Wesele hrabiego Orgaza" Jaworskiego.