Podczas uroczystości zasłużonym literaturoznawcom wręczone zostaną odznaczenia Gloria Artis. Następnie uczestnicy Kongresu przeniosą się do podkrakowskich Wierzchosławic, gdzie odbędą się równolegle dwie konferencje: Mickiewicz i świat – pod przewodnictwem prof. dr. hab. Bogusława Doparta oraz Obecność paradygmatu romantycznego po 1945 roku w literaturze polskiej, której obradom przewodniczył będzie prof. dr hab. Wojciech Ligęza.

Tradycja romantyczna dzisiaj - to pod egidą tych słów od rana nad romantyzmem deliberują uczeni z polski i z zagranicy.

„Deliberacja to właściwe słowo, bo najważniejszym jest założenie, że jest jeszcze wiele do przemyślenia, że jeszcze wiele ciekawych dylematów badawczych jest przed nami, że w arcydzielnych tekstach literatury polskiej jest jeszcze wiele znaczeń głębokich, bo wiemy już znakomicie, że to są palimpsesty a my ściągamy kolejne warstwy znaczeń” – mówił Tadeuszowi Markowi prof. Bogusław Dopart.