Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się we wtorek w Sali Fontany w Pałacu Krzysztofory.

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że muzea zajmują się historią, patrzą w przeszłość, przypominają, jak było (…). To jest bardzo istotna rzecz, ale Muzeum Krakowa wykonuje jeszcze bardziej istotną rzecz, czyli dba o dziedzictwo niematerialne. Lajkonik, szopki krakowskie, chochoł są czymś dla krakowian naturalnym, one są naszym dziedzictwem niematerialnym i trzeba o nie dbać

– mówił podczas uroczystości prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Od 2011 r. Muzeum Krakowa przyznaje Medale św. Krzysztofa osobom i instytucjom, które wspierają merytorycznie i finansowo jego działania, a także pomagają w kultywowaniu krakowskich tradycji. Medale przyznawane są w trzech kategoriach: za wsparcie merytoryczne, finansowe i za kultywowanie krakowskich tradycji.

W kategorii wsparcie merytoryczne medal otrzymała w tym roku prof. Hanna Schreiber, politolożka, doktor habilitowana nauk humanistycznych, specjalizująca się w międzynarodowym stosunkach kulturalnych. Kapituła nagrody doceniła jej "poparte wielką wiedzą i doświadczeniem wsparcie muzeum w licznych działaniach na rzecz niematerialnego dziedzictwa".

Kierownik Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa dr Andrzej Iwo Szoka w laudacji zwrócił uwagę, że aktywność naukowa i społeczna laureatki przyczyniła się w znacznym stopniu do przyjęcia Konwencji o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego przez Polskę w 2011 i "do dalszej implementacji jej założeń w naszym kraju".

Była także współautorką i koordynatorką prac nad niezwykle ważnym dla Muzeum Krakowa wnioskiem o wpisanie szopkarstwa krakowskiego na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO

– przypomniał podczas uroczystości dr Andrzej Iwo Szoka.

"Za poznawanie, odkrywanie dla odbiorców, a także upowszechnianie, dokumentowanie i popularyzację szeroko pojętej kultury ludowej, a także współtworzenie Teatru Złoty Róg, aktywnie współpracującego z Rydlówką, oddziałem Muzeum Krakowa" wyróżnienie – w kategorii kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów – przyznano Katarzynie Chodoń. Laureatka jest folklorystką, edukatorką polskich tańców i śpiewów tradycyjnych w nurcie Domu Tańca.

Katarzyna Chodoń to krakowianka z wyboru, która prowadzi warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego, starając się przybliżyć uczestnikom tych warsztatów ten folklor muzyczny, który jest najbliższy ich miejscu zamieszkania

– podkreśliła w laudacji Joanna Zdebska-Schmidt, kierowniczka oddziału muzeum w Rydlówce.

W swoich działaniach czerpie z melodii, tańca i tekstów, którymi posługiwali się nasi przodkowie, ale, co ważne, nie przeprowadza rekonstrukcji, tylko pokazuje, że jest to wciąż żywe narzędzie do komunikacji zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej" – dodała.

Za wsparcie finansowe muzeum odznaczyło również spółkę Wodociągi Miasta Krakowa, która od ub.r. jest mecenasem instytucji. Medal został przyznany "za wspieranie finansowe i organizacyjne wielu projektów realizowanych przez MK, m.in. pochodu lajkonika".

W laudacji Joanna Bogusz, kierowniczka Działu Marketingu i Sprzedaży Muzeum Krakowa, przyznała, że "co najmniej od 1955 r. Wodociągi Miasta Krakowa pomagają Muzeum Krakowa w zachowaniu, przekazywaniu i promowaniu niematerialnego dziedzictwa, jakim jest pochód lajkonika".

Partner, na którym zawsze można polegać, jest bezcenny. Zwłaszcza gdy podziela cele i wartości przyświecające naszej instytucji. Dla Muzeum Krakowa takim partnerem od wielu lat są Wodociągi Miasta Krakowa

– podkreśliła. Medal odebrał prezes spółki Piotr Ziętara.

W kapitule Medalu św. Krzysztofa zasiadają prezydent miasta Jacek Majchrowski, przewodniczący Rady Muzeum Krakowa prof. Jacek Purchla, przewodniczący Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich Jacek Górski i dyrektor Muzeum Krakowa dr Michał Niezabitowski.

W gronie dotychczasowych laureatów Medali św. Krzysztofa są m.in. prof. Andrzej Chwalba, Maciej Moszew, prof. Aleksander Skotnicki, prof. Jerzy Wyrozumski, prof. Franciszek Ziejka, prof. Dariusz Kosiński, prof. Stanisław Waltoś, prof. Krzysztof Pyrć, Państwowa Straż Pożarna w Krakowie, ArcelorMittal Poland, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a także krakowskie środowisko medyczne.