Dostawcą rowerów jest firma z Czech. Z rowerów można korzystać we wszystkie dni tygodnia od godz. 6.00 do godz. 21.00. Rower można wypożyczyć do godz. 20.00. Wypożyczone rowery należy zwrócić w tym samym dniu do godz. 21.00. Brak zwrotu roweru w określonym regulaminem terminie będzie skutkował m.in. zablokowaniem konta użytkownika.

System będzie czynny we wszystkie dni tygodnia. Warunkiem, który musi spełnić wypożyczający rower, jest zwrócenie jednośladu w to samo miejsce, z którego został odebrany.  Niezbędne jest zarejestrowanie się w systemie i podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL.

W tym roku urzędnicy będą analizowali funkcjonowanie systemu. W razie potrzeb ewentualne zmiany zostaną wprowadzone od nowego sezonu.