W ramach mojego programu uważam, że równolegle powinniśmy rozważyć celowość przygotowania stosownej dokumentacji dla budowy drugiego odcinka premetra, od osiedla Kliny w kierunku centrum miasta i następnie w kierunku osiedla Złocień. Uważam również, że absolutnie powinniśmy dokończyć realizację trzeciej obwodnicy Krakowa, czyli Trasy Pychowicką i Zwierzyniecką, ale już musimy być w blokach startowych, jeżeli chodzi o przygotowanie dokumentacji pod realizację również Trasy Ciepłowniczej i Nowobagrowej jako trasy podziemnej
 – powiedział Muzyk.
Jerzy Muzyk nie jest jedynym zastępcą Jacka Majchrowskiego walczącym o wygraną w wyborach. Oprócz niego o ten urząd ubiega się jeszcze Andrzej Kulig i to jemu Majchrowski udzielił poparcia. Muzyk to dziewiąty w kolejności zgłoszeń kandydat na prezydenta. Startuje z KWW Samorządny Kraków.