Stworzeniem serwisu zajmuje się pracownia inwentaryzacji i digitalizacji zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Część materiałów z archiwalnych zasobów krakowskiej kurii metropolitalnej, a także z archiwum archidiecezji lwowskiej dostępnych jest już pod adresem: caak.upjp2.edu.pl.

Znaleźć tam można akta wizytacji biskupich, a także księgi konsystorskie z okresu staropolskiego, zawierające wpisy połączonych kancelarii – arcybiskupiej i oficjała generalnego diecezji. Z kolei w skład dostępnych acta officialia wchodzą woluminy zawierające akta czynności sądowych oficjałów krakowskich. W portalu można znaleźć też acta episcopalia, czyli akta biskupie, a także libri ordinationum, w których rejestrowano czynności pontyfikalne.

Jak podkreślił UPJP2 we wtorkowej informacji, w archiwum kurii w stolicy Małopolski "przechowywany jest jeden z najbogatszych w Polsce zbiorów źródeł opisujących życie społeczne w diecezji krakowskiej od początku XV wieku".

Z kolei materiały pozyskane z archidiecezji lwowskiej pozwalają na "naukowe opisanie nie tylko życia Kościoła w Galicji Wschodniej, ale i życia codziennego jej mieszkańców".

"Dokumenty te umożliwiają odtworzenie relacji społecznych, administracyjnych, kulturalnych i naukowych obszaru będącego poza obecnymi granicami Polski" – podała uczelnia.

Dostępne będą również archiwalia z diecezji bielsko-żywieckiej, głównie staropolskie księgi metrykalne, z których najstarsze są te pochodzące z lat dwudziestych XVII w.

Uniwersytet podał, że do końca bieżącego roku chce udostępnić ponad tysiąc różnego rodzaju materiałów.

"Przez trzy lata wykonanych zostanie ponad pół miliona najwyższej jakości skanów, które następnie zostaną opublikowane w serwisie" – pokreśliła uczelnia.

Stworzenie archiwum cyfrowego ma być odpowiedzią na rosnące zainteresowanie dostępem do tego typu materiałów, bo zwykle jest on ograniczony ze względu na zły stan dokumentów.