Dobiega końca 4-letni projekt "Eko team" Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, które zrzesza stolicę regionu i otaczające ją gminy. Na tym terenie w ramach programu pracowali tzw. ekodoradcy, którzy mieli wspierać mieszkańców w wymianie starych kotłów, termomodernizacji budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii.

Według danych stowarzyszenia, w latach 2020-2023 w gminach Metropolii Krakowskiej wymieniono przy wsparciu ekodoradców ponad 7,6 tys. pieców niespełniających norm, przeprowadzono prawie 1,7 termomodernizacji budynków i zrealizowano ponad 4 tys. inwestycji w odnawialne źródła energii.

Jak poinformowało stowarzyszenie, kluczowym elementem programu była pomoc mieszkańcom w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych i dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania do inwestycji, jej przeprowadzenia i rozliczenia. "Realizacja wymiany starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania, termomodernizacja budynków i OZE to najlepszy kierunek w stronę czystego powietrza i dbania o zdrowie" - ocenił główny ekodoradca z gminy Zielonki Grzegorz Pikul, cytowany w komunikacie stowarzyszenia.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Metropolię Krakowską, na mocy umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, gminy Metropolii Krakowskiej zrealizowały inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości powietrza o sumarycznej wartości ponad 48 mln euro.

Projekt "Eko team", który był częścią działań gmin członkowskich Stowarzyszenia na rzecz poprawy jakości powietrza, zakończy się 31 marca.

Powołane do życia w czerwcu 2014 r. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska tworzy płaszczyznę współpracy dla Krakowa i otaczających go 14 gmin. Oprócz stolicy regionu w jej skład wchodzą: Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

W całym województwie piece bezklasowe wyjdą z użytkowania 1 maja na mocy uchwały antysmogowej.