Jest prawdopodobne powtórzenie tego przetargu, a drugi scenariusz jest taki, że po prostu w drodze rokowań z wybranymi firmami wybierzemy tę, która podejmie się tego zadania. Trwają jeszcze analizy i wkrótce podejmiemy wiążące decyzje.Rokowania zakładają, że to zleceniodawca typuje firmy, które pyta o możliwość i cenę wykonania inwestycji. W tym momencie urząd przewiduje, że ta będzie kosztować około trzech i pól miliona złotych.