Monika Bednarek jest starszą kustoszką Muzeum Krakowa, specjalizującą się w historii Krakowa w czasie okupacji niemieckiej. Jak podkreślił w piątkowym komunikacie urząd miasta, od początku była ona mocno zaangażowana w działania Muzeum KL Plaszow. Jako pełnomocniczka dyrektora Muzeum Krakowa ds. Muzeum KL Plaszow Bednarek pełniła funkcję Reprezentanta Zarządcy tej instytucji.

Muzeum Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie to nowa, powołana w 2021 r. instytucja kultury współprowadzona przez miasto Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum powstało, by objąć opieką teren po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Plaszow, funkcjonującym w latach 1942–45. Obejmuje obszar 37 ha.

Projekt muzeum zakłada pozostawienie tego terenu w możliwie niezmienionym i autentycznym stanie, umieszczenie tablic informacyjnych i oznaczeń takich miejsc, jak masowe groby i plac apelowy. Przy ul. Kamieńskiego, na działce nieobjętej wpisem do rejestru zabytków, ma powstać nowy budynek muzealny, tzw. Memoriał, z wystawą stałą poświęconą historii obozu. Wyremontowany zostanie też Szary Dom, w czasie wojny włączony w struktury KL Plaszow.

Pierwsze prace mające dostosować ten teren do planowanej placówki muzealnej rozpoczęły się wiosną. Zakończenie budowy Muzeum KL Plaszow planowane jest na koniec 2025 roku.

Na inwestycje związane z budową muzeum Gmina Miejska Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyły 50 mln zł. Niemiecki nazistowski obóz Plaszow został założony w październiku 1942 r. na terenie dwóch cmentarzy żydowskich. Początkowo funkcjonował jako obóz pracy, a od stycznia 1944 r. został przekształcony w obóz koncentracyjny. Jego teren stale powiększano, z kilkunastu hektarów rozrósł się do 80 ha. Szacuje się, że przez cały okres funkcjonowania KL Plaszow Niemcy więzili tam ok. 30-40 tys. osób, a zamordowali - ok. 5-6 tys. Prochy ofiar rozsypano na terenie obozu.