Podpisanie dokumentu wieńczy dwuletnie starania Krakowa na rzecz dołączenia do tego międzynarodowego programu.

Czy Kraków stanie się "Miastem przyjaznym dzieciom" okaże się za dwa lata. Do tego czasu miasto musi zrealizować przygotowany przez siebie i zaakceptowany przez UNICEF plan działań na rzecz najmłodszych. Kraków zobowiązał się m.in. do kontynuowania dotychczasowych działań na rzecz dzieci, w tym włączanie ich w życie społeczne miasta, a także do wdrażania "Konwencji o prawach dziecka" na poziomie lokalnym.

Posiadanie tytułu "Miasta Przyjaznego Dzieciom" wiąże się z prestiżem. Takie miasto stara się zagwarantować najmłodszym jak najlepsze warunki życia i rozwoju oraz stara się uczynić ich pełnoprawnymi obywatelami, aktywnie uczestniczącymi w życiu społecznym.

"Program +Miasto przyjazne dzieciom+ to dla miasta przede wszystkim ogromne zobowiązanie wobec dzieci, młodych mieszkańców, do tego, aby ich prawa były przestrzegane – prawa takie jak prawo do opieki zdrowotnej, nauki, ale i aby eliminować istniejące nierówności. Także zobowiązanie do tego, aby głos młodych ludzi był brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w obszarach, które ich dotyczą. Cieszę się, że partycypacja młodych ludzi jest tak ważna w Krakowie. Efekty tego programu przynoszą realną zmianę w życiu młodych ludzi" – powiedziała dyrektor generalna UNICEF Polska Renata Bem na konferencji prasowej we wtorek.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zauważył, że miasto jest jednym z nielicznych w Polsce, gdzie liczba ludności wzrasta. Według oficjalnych statystyk 130 tys. mieszkańców miasta stanowią osoby do 18. roku życia. Obok seniorów jest to grupa, którą miasto stara się otoczyć największą troską.

"Systematycznie prowadzone działania Krakowa na rzecz dzieci i młodzieży zostały zauważone przez UNICEF. Jesteśmy jednym z nielicznych miast, które prowadzi rzetelną pracę na rzecz rodziny. W szczególności zajmujemy się dziećmi i młodzieżą. Z tym się wiąże szereg obowiązków nie tylko takich jak organizacja żłobków czy przedszkoli, ale także zagospodarowanie czasu wolnego dla tej grupy czy programy rozwoju młodych talentów. Przystąpienie do tego programu daje nam kolejny impuls do szukania i wdrażania nowatorskich inicjatyw" – powiedział Majchrowski.

W ramach przygotowań do programu miasto przeprowadziło m.in. ankietę, w który 7 tys. krakowian w wieku od 10. do 18. roku życia wypowiedziało się na temat tego, jak im się żyje w mieście oraz jakie mają oczekiwania. Powołano też specjalny zespół ds. wdrażania programu, przygotowano obszerną diagnozę dotyczącą sytuacji najmłodszych w Krakowie.

Projekt UNICEF „Miasto przyjazne dzieciom” jest realizowany w ponad 4 tys. miastach w 45 krajach, a Kraków jest piątym miastem w Polsce, które podpisało porozumienie.