Zadaniem inżynierów w Krakwie będzie tworzenie kluczowych elementów usług chmury obliczeniowej i globalnej infrastruktury internetowej. To m.in. platforma Content Delivery Network pozwalająca przesyłać do internautów na całym świecie dane, multimedia oraz transmisję strumieniową z wykorzystaniem globalnej sieci Google, system Borg - zarządzający pracą centrów danych Google, czy usługi takie jak BigQuery, które są wykorzystywane przez największe światowe firmy do analizy ich danych.