Jak przypomniała w czwartek GDDKiA, pierwotny termin na przedstawienie propozycji ustalono na 30 czerwca br. „Zależy nam jednak na przemyślanych i profesjonalnie przeanalizowanych wariantach, uzgodnionych i zaopiniowanych przez ekspertów. Wychodząc naprzeciw zmieniamy ten termin na 30 września br.” - poinformował zarządca dróg w komunikacie.

„Zależy nam, aby przedłożony wariant społeczny został skonsultowany ze środowiskiem naukowym, z osobami mającymi wiedzę i doświadczenie w tym obszarze oraz zaopiniowany przez wyższą uczelnię” - wskazano.

W styczniu br. GDDKiA zaprezentowała wyniki tzw. studium korytarzowego (SK) dla odcinka drogi ekspresowej S7 od Krakowa do Myślenic, zawierające sześć wariantów przebiegu tej trasy. Według drogowców odcinek S7 Kraków-Myślenice to ostatni fragment tego strategicznego ciągu drogowego, dla którego nie są prowadzone prace przygotowawcze. Przedstawione w SK warianty mają ok. 3-5 km szerokości. Analizie poddano obszar obejmujący blisko 3 tys. km kw. znajdujący się na terenie 34 gmin w siedmiu powiatach woj. małopolskiego.

Przedstawione warianty spotkały się z krytyką i protestami samorządów i mieszkańców gmin leżących w planowanych korytarzach nowej drogi. Pikietowano m.in. przed krakowską i warszawską siedzibą GDDKiA, a także na przejściu dla pieszych na Zakopiance. Burmistrz Wieliczki napisał list do UNESCO, wskazując zagrożenie ze strony inwestycji dla zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce.

Dyrektor GDDKiA Tomasz Żuchowski w maju w związku z emocjami, jakie wywołuje przedsięwzięcie zaproponował, że GDDKiA może wstrzymać się z kolejnym krokiem dotyczącym tej inwestycji (uzyskanie finansowania na prace przygotowawcze) do czasu przedstawienia zarządcy dróg tzw. korytarza społecznego.

Według dyrektora tzw. korytarz społeczny powinien łączyć istniejącą autostradę A4 na wysokości Krakowa z przebiegiem drogi ekspresowej S7 za Myślenicami (okolice węzła Stróże) oraz uwzględniać powiązania z projektowaną drogą S52 w miejscowości Głogoczów.

Szef GDDKiA podkreślił, że wyznaczone na tak wstępnym etapie rozwiązania to jedynie korytarze, a nie warianty przebiegu drogi. Konkretne przebiegi wariantu drogi wskaże dopiero studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach.

Według niego dokładniejszy przebieg planowanej trasy może być znany za dwa i pół roku do trzech lat. Budowa drogi, przy sprzyjających warunkach, mogłaby się zacząć za sześć do siedmiu lat.

GDDKiA oceniła, że odcinek S7 między Krakowem i Myślenicami - w zależności od wybranego wariantu - będzie miał 23-29 km długości. Koszt jego budowy oszacowano – w zależności od wariantu – na między 4,7-6,5 mld zł. Każdy z dotychczas zaproponowanych korytarzy przewiduje kapitałochłonne odcinki tunelowe z powodu wysokiego zurbanizowania terenów.

Deklarację podjęcia działań związanych z opracowaniem tzw. korytarza społecznego przedstawił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Powołał on specjalną komisję, która rozpoczęła prace nad wypracowaniem propozycji rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez krakowian.