Za uchwałą głosowało 32 radnych, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się pięcioro radnych, sześcioro było nieobecnych.

- Ta decyzja to efekt szerokiego kompromisu - mówi wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider.

Ograniczenie dotyczy wszystkich punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Chodzi więc o sklepy, w tym monopolowe, supermarkety, sklepy z produktami specjalistycznymi, np. winiarskie, ale i stacje benzynowe.

Władze miasta przygotowując projekt uchwały powołały się m.in. na ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Radni popierający dokument wskazywali na skargi mieszkańców, których spokój jest zakłócany przez pijanych klientów sklepów, w tym turystów. Część z nich podkreślała, że problem dotyczy przede wszystkim Starego Miasta i Kazimierza. Przeciwnicy argumentowali zaś, że małe sklepy w dzielnicach oddalonych od centrum miasta, np. w Nowej Hucie, mogą się utrzymać właśnie dzięki sprzedaży alkoholu. Niektórzy radni ocenili, że dokument nie rozwiąże problemu.

To było już kolejne podejście Krakowa do wprowadzenia nocnej prohibicji. 5 lat temu decyzję radnych zakwestionował Wojewódzki Sąd Administracyjny. Podobne regulacje funkcjonują w innych dużych, polskich miastach, między innymi w Gdańsku, Łodzi czy Poznaniu. W Małopolsce alkoholu w godzinach nocnych nie kupimy na przykład w Chrzanowie, Skawinie czy Zakopanem.

Zakaz nie będzie dotyczył lokali gastronomicznych.

W Krakowie w handlu detalicznym jest ok. 4 tys. zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w gastronomii zaś ok. 3,8 tys. zezwoleń. Szacowane wpływy do budżetu miasta z tego tytułu w tym roku sięgną co najmniej 25 mln zł. Z dobrowolnych deklaracji przedsiębiorców wynika, że całodobową sprzedaż detaliczną alkoholu prowadzi ok. 300 punktów, co stanowi ok. 20 proc. łącznej liczby punktów sprzedaży detalicznej. W 2022 r. udział sprzedaży detalicznej alkoholu w sklepach w ogólnej wartości sprzedaży alkoholu w Krakowie wynosił ok. 68 proc. Nie ma informacji o wartości sprzedaży alkoholu w poszczególnych godzinach.