Autorem muralu jest wybitny artysta - dr Kamil Kuzko z krakowskiej ASP, zaś sponsorem dzieła Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka z Krakowa, wspierająca liczne inicjatywy dla dobra polskiej kultury.