Krew można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajdującym się w Gorlickim szpitalu, w godzinach od 7 do 12.