Hierarcha wygłosił homilię podczas mszy św., która była głównym punktem 99. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę. Listy do jej uczestników nadesłali prezydent Andrzej Duda i minister zdrowia Adam Niedzielski. W uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele kierownictwa tego resortu, szefowie instytucji ochrony zdrowia, związkowcy, przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych.

Nawiązując do pandemii COVID-19, metropolita krakowski przytoczył statystyki resortu zdrowia, według których – jak mówił – choroba dotknęła ponad 6,5 mln Polaków, zaś liczba przypadków śmiertelnych zbliżyła się do 120 tys. Zachorowało ok. 46 tys. lekarzy (304 zmarło) i 109 tys. pielęgniarek (zmarło 257) oraz prawie 20 tys. fizjoterapeutów.

„Ogromna rzesza ludzi, która ryzykowała swoim zdrowiem i nawet życiem, by iść za Chrystusem: miłosiernym, dobrym, niosącym pomoc, empatycznym - właśnie po to, by także w trudnych czasach, jakich dane nam było doświadczyć, nasi bracia i siostry zagrożeni w swym życiu i zdrowiu mogli odczuć prawdziwość słów, jakimi Chrystus żegnał się z apostołami przy swoim wniebowstąpieniu: Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata” – powiedział arcybiskup.

„Jestem z wami przez tych, którzy idą za mną: okazują dobroć, miłość bezinteresowną, gotowość poświęcenia. I właśnie za to wasze (..): +jestem z wami+, wyrażane przez miesiące, lata tej pandemii, która szczęśliwie kończy się, chcemy dzisiaj Panu Bogu dziękować u stóp naszej Matki i Królowej” – kontynuował metropolita krakowski.

Jak mówił, przez trudny okres pandemii udało się przejść dzięki ogromnemu wysiłkowi wielu ludzi: „począwszy od Ministerstwa Zdrowia - tej wielkiej organizacji, która przeobrażała życie wielu szpitali, poprzez tę jakże cenną, niezwykle ważną, zwłaszcza na początku, opiekę wolontariuszy, którzy szli na pierwszą linię bycia razem, na ile się dało, z osobami dotkniętymi COVID-em; by być przy nich, by ich ratować, by dawać nadzieję, także w chwilach ich przechodzenia do domu Ojca” – wskazał abp Jędraszewski.

„Tworzyło się jedno wielkie dobro, przy wszystkich nieszczęściach, trudnościach i cierpieniach, jakie miały miejsce. I za to dobro chcemy Panu Bogu dzisiaj dziękować. Za tę nadzieję, która dawała siłę tylu lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom, aby nieść pomoc” – dodał.

Hierarcha przekonywał w homilii, że zdążanie za Chrystusem, „który do końca nas umiłował”, sprawia, że „coraz bardziej żarliwa, bezinteresowna i piękna jest nasza miłość - zwłaszcza wtedy, kiedy ona przyjmuje tak konkretny wymiar, jakim jest drugi człowiek; drugi człowiek schorowany, oczekujący wsparcia, pomocy, nadziei; jakim jest drugi człowiek cierpiący”.

Metropolita krakowski ocenił, że zwłaszcza pracownicy służby zdrowia, będący stale „w służbie życiu i służbie godności każdej osoby ludzkiej” mają okazję odnajdować „szczególne podejście pana Jezusa do człowieka schorowanego, cierpiącego; szczególną empatię Chrystusa do ludzi schorowanych, trapionych różnymi cierpieniami - odnoszącymi się do ich ducha czy do ich ciała”.

„Mamy tyle miejsc, by iść za Chrystusem - właśnie dobrze czyniąc, pomagając. Pełni empatii, pełni gotowości – nawet, jeśli w sytuacjach trudnych pozostałby nam tylko jeszcze jeden gest ujęcia czyjejś ręki i trzymania jej w swoich dłoniach” – mówił arcybiskup. „Jak ważne jest być blisko, jak ważne jest spojrzenie, dotyk dłoni, modlitwa tuż obok, zapalona świeca; a tylu ludzi było tego pozbawionych w sytuacji pandemii” – powiedział.

Niedzielną 99. Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia na Jasną Górę poprzedziły rekolekcje środowiska medycznego. Najważniejszym punktem spotkania była niedzielna msza św. z homilią metropolity krakowskiego. Ponowiono Akt Zawierzenia Służby Zdrowia Matce Bożej wypowiedziany po raz pierwszy 21 maja 1966 r. z inicjatywy bł. Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego.

Jak podało biuro prasowe Jasnej Góry, podczas pielgrzymki przekazano również relikwie bł. Ewy Noiszewskiej - lekarki, która zginęła z rąk niemieckich okupantów za pomoc Żydom, oraz bł. Marty Wieckiej - zakonnicy i pielęgniarki, która „w każdym cierpiącym człowieku, bez względu na wyznanie, narodowość, kulturę, rasę, widziała Chrystusa”.

Organizatorem dorocznej pielgrzymki jest Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia. Sprawuje ono duchową opiekę nad lekarzami, pielęgniarkami i położnymi oraz kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej.

W roku 1964 Episkopat Polski powołał krajowego duszpasterza lekarzy. Jednak tradycja ogólnopolskich pielgrzymek służby zdrowia sięga czasów przedwojennych. W latach 30. ub. wieku rozpoczęły ją pielgrzymki lekarzy na Jasną Górę. Kontynuowano je także podczas okupacji, kiedy medycy wędrowali w mniejszej grupie przez Puszczę Kampinoską i dalej do Częstochowy.