Radio Kraków

Zwiedzanie Radia Kraków

W związku z obecną sytuacją i koniecznością zapobiegania zakażeniom wirusem COVID-19 mając na uwadze komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego od dnia 10 marca 2020 roku do odwołania wstrzymana zostanie możliwość zwiedzania Radia Kraków przez grupy dzieci i młodzieży.

Zwiedzanie Radia Kraków:

1. W wycieczkach po Radiu Kraków uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studenci oraz zorganizowane grupy osób dorosłych (grupa nie może być mniejsza niż 10 osób).
2. Program wycieczki obejmuje (w miarę możliwości) wizytę w newsroomie, studiach nagraniowych, pomieszczeniach reżyserskich oraz studiu koncertowym im. Romany Bobrowskiej.
3. Planowany czas wycieczki: ok. 45 min.
4. Terminy zwiedzania ustalane są z wyprzedzeniem co najmniej 14. dni.
5. Terminy i godziny zwiedzania siedziby Radia Kraków można ustalić mailowo pod adresem: robert.konatowicz@radiokrakow.pl.
6. Zwiedzający spotykają się z osobą odpowiedzialną za oprowadzanie z ramienia Radia Kraków w holu recepcyjnym. Przewodnik oczekuje na grupę zwiedzających 15 minut.
7. W przypadku większego spóźnienia Radio zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia grupy zwiedzających .
8. Radio nie zapewnia możliwości wjazdu autokaru na teren parkingu Radia oraz uczestnictwa zwiedzających podczas nagrywania programów.
9. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu należy o tym powiadomić przedstawiciela Radia mailowo: robert.konatowicz@radiokrakow.pl
10. W przypadku gdy zwiedzającymi Radio jest zorganizowana grupa obcokrajowców, opiekun grupy zobowiązany jest do zapewnienia tłumacza.
11. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez Przewodnika.
12. Opłata za zwiedzanie radia wynosi 7 zł od osoby (netto + 23% VAT) = 8,61 zł brutto.
13. Opłatę za zwiedzanie radia należy  uregulować przelewem najpóźniej na dwa dni  przed umówionym terminem zwiedzania na konto: 30 88040000 0050 0500 0530 0001 Bank Spółdzielczy w Limanowej z opisem "wycieczka". Potwierdzenie wpłaty należy wysłać mailem na adres: zwiedzanie_radia@radiokrakow.pl lub faksem na numer 12 630 62 45, co umożliwi wystawienie faktury z datą dokonania przelewu. Dokonanie przelewu i wysłanie potwierdzenia wpłaty  jest równoznaczne z potwierdzeniem zwiedzania.
14. W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzaniem radia oraz specyfiką naszej pracy prosimy, aby zapytania były przesyłane z dużym wyprzedzeniem.

Przed wypełnieniem formularza konieczne jest mailowe uzgodnienie planowanej daty zwiedzania: robert.konatowicz@radiokrakow.pl.
Do formularza wpisywany jest termin uzgodniony z osobą oprowadzającą.

Informacje

Zamawiający

Osoba kontaktowa

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię