Radio Kraków

zdrowie psychiczne

Kontakt bezpośredni i rozmowa twarzą w twarz buduje nasz dobrostan

Reagować musimy natychmiast, być w kontakcie równocześnie w wieloma osobami, dbać o klikalność. Nowe technologie wpływają na nasze zdrowie psychiczne

Człowiek w centrum działań Fundacji Człowiek

Współpraca Fundacji Człowiek z Mental Health Europe

Dysforia płciowa - czy można ją zdiagnozować i leczyć?

Tożsamość płciowa jest ważnym elementem naszego postrzegania samych siebie oraz zaangażowania w to, jaka jest nasza rola w społeczeństwie. Jeśli wymiar ten zostaje zaburzony, a dziecko nie odnajduje się w swojej roli społecznej i pozostaje w niezgodzie z własną cielesnością, mamy do czynienia z zespołem dezaprobaty płci. O dysforii płciowej, czym jest czy można ją diagnozować i leczyć rozmawiałam z dr Dagmarą Musiał z Wydziału Psychologii UMCS w Lublinie podczas konferencji profilaktycznej "Zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży: przyczyny, diagnoza, nowe perspektywy leczenia i wsparcia" z cyklu "Rodzina w czasie przemian". Konferencję w Tarnowie zorganizowała Fundacja Auxilium.

Zdrowie psychiczne młodzieży - sytuacja jest dramatyczna

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2022 r. odnotowano 2031 próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży, z czego 150 zakończyło się zgonem. To wzrost o 150% w stosunku do 2020 r. W 2022 r. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę odebrała 53 tysiące telefonów i podjęła 885 interwencji ratujących życie. To najwięcej w historii organizacji, czyli od 1991 r.! Fundacja GrowSpace podaje, że w Polsce brakuje 2,3 tysiąca psychologów szkolnych. Na jeden etat psychologa szkolnego przypada 785 uczniów. Narodowy Fundusz Zdrowia podaje, że w latach 2017–2021 liczba dzieci i młodzieży w Polsce, które są leczone z powodu zaburzeń depresyjnych i zaburzeń nastroju wzrosła o ponad 100 procent. W 2017 r. takich osób było 12 tysięcy, w 2021 r. już 25 tysięcy Profesor Tomasz Wolańczyk, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży: „Około miliona dzieci ma za sobą tzw. epizod depresyjny, między innymi: lęki, obniżony nastrój, utrudniony kontakt z rówieśnikami”. BEZPŁATNY event psychoedukacyjny dla młodzieży licealnej, nauczycieli, rodziców był próbą znalezienia rozwiązań. Dyskusji przysłuchiwała się Katarzyna Pelc

Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie

W Centrum Seniora pokonamy bariery

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię