Motywem przewodnim wydarzenia będzie hasło: Umiejętności w harmonii – technologia i JA.

Tegoroczna edycja konferencji stanowi m.in. podsumowanie dużych projektów bonowych, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” i „Łap skilla!”.

W pierwszej części spotkania będzie można zapoznać się z wnioskami z realizacji projektów i rekomendacjami na przyszłość. Uczestnicy posłuchają również dyskusji na temat rozwoju podmiotowych systemów finansowania usług rozwojowych, w której wezmą udział eksperci z poziomu krajowego i międzynarodowego.

Druga część konferencji będzie się koncentrowała na wpływie nowych technologii, a w szczególności sztucznej inteligencji, na rynek pracy. Będzie okazja do wysłuchania dedykowanego Małopolskiemu Partnerstwu na rzecz Kształcenia Ustawicznego, wystąpienia prof. Aleksandry Przegalińskiej, ale również posłuchania eksperckiego dwugłosu – Agaty Smolak (prezes Fundacji BigBang) i Tomasza Misztala (trener mentalny), którzy pokuszą się o diagnozę potrzeb młodego pokolenia, w kontekście rozwoju metod i narzędzi uczenia osób dorosłych.

Wydarzenie uświetni wręczenie odznak honorowych Primus in Agendo zasłużonym pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.