W Jorym Kłocu Gordiy grał na gitarze, ale jego prawdziwą pasją są liry korbowe. Potrafi wykonać ten tradycyjny instrument zgodnie z wszelkimi historycznymi prawidłami, ale nie waha się przed nowoczesnymi przeróbkami. W ciągu ostatnich dziesięciu lat stworzył ponad 160 instrumentów, które są wykorzystywane przez muzyków na całym świecie. Podobnie nowatorsko obchodzi się z wielowiekowymi, ukraińskimi pieśniami. Na najnowszej płycie „Brama” tradycyjne wątki splatają się z futurystycznymi brzmieniami. Sam Gordiy określa swój styl jako etnoelektronikę.


Na płycie „Brama” znajdziemy następujące utwory:

Dębie (ukr. Дубе) - pieśń rekrutów (pieśni, które powstawały na terytorium Imperium, które zmuszało zniewolone narody do zasilenia swojego wojska).

Jatrań (ukr. Ятрань) - wyjątkowy przykład utworu, który oryginalnie posiadał nieco inną melodię i tekst, ale wraz ze wzrostem popularności i przekazywaniem jej dalej, każda kolejna osoba dodawała coś od siebie. Z piosenki autorskiej stała się z biegiem czasu piosenką ludową.

Lаs (ukr. Ліс) - obrzędowa pieśń z Polesia, powiązana z dawnymi tradycjami szanowania przodków.

Oj jakże to było (ukr. Ой як же було) - jeden z najstarszych motywów ukraińskiego
folkloru. Kolęda opowiadająca o stworzeniu świata.

Wesnianka (ukr. Веснянка) - tradycyjna pieśń wzywająca wiosnę. Pochodzi z okolic
Czarnobyla.

Rano, rano - (ukr. Рано, рано) - pieśń obrzędowa mająca uchronić przed rusałkami
(Polesie)

Komanycja (ukr. Команиця, łemkowska nazwa kończyny) - piosenka łemkowska, która jest częścią rodzinnego spadku Gordiya.
W niedzielę rano (ukr. В неділю рано) - archaiczna, huculska kolęda, będąca
jednocześnie kroniką. Badacze od dawna obserwują, że dodawane są do niej kolejne zwrotki będące odzwierciedleniem aktualnych wydarzeń.

Kukułka (ukr. Зозуля) - szczedriwka, to rodzaj utworu, który do XVIII wieku śpiewano wiosną, kiedy ziemia budziła się do życia. Po formalnym przeniesieniu Nowego Roku na 1 stycznia, pieśni, bez zmiany tekstu, zaczęto śpiewać zimą.

Ey, güzel Qirim (O piękny Krymie) - utwór krymskotatarski, który został napisany na
wygnaniu, po deportacji przez Stalina wszystkich Tatarów Krymskich w 1944 roku

W Krakowie bywał wielokrotnie, z zespołem Joryj Kłoc. Teraz, zmuszony przez wojnę, przeniósł się do naszego miasta na stałe, wraz z żoną i trójką dzieci. Gordiy Starukh jest artystą oraz producentem muzycznym ze Lwowa. Podczas jednej z tras Joriego  Kłoca, z pomocą telefonu komórkowego zaczął tworzyć własne kompozycje, w oparciu o ludowe, ukraińskie pieśni.  Tak właśnie, w 2017 roku, rozpoczęła się jego solowa droga. W Jorym Kłocu Gordiy grał na gitarze, ale jego prawdziwą pasją są liry korbowe. Potrafi wykonać ten tradycyjny instrument zgodnie z wszelkimi historycznymi prawidłami, ale nie waha się przed nowoczesnymi przeróbkami. W ciągu ostatnich dziesięciu lat stworzył ponad 160 instrumentów, które są wykorzystywane przez muzyków na całym świecie. Podobnie nowatorsko obchodzi się z wielowiekowymi, ukraińskimi pieśniami. Na najnowszej płycie „Brama” tradycyjne wątki splatają się z futurystycznymi brzmieniami. Sam Gordiy określa swój styl jako etnoelektronikę.


Na płycie „Brama” znajdziemy następujące utwory. :

Dębie (ukr. Дубе) - pieśń rekrutów (pieśni, które powstawały na terytorium Imperium, które zmuszało zniewolone narody do zasilenia swojego wojska).

Jatrań (ukr. Ятрань) - wyjątkowy przykład utworu, który oryginalnie posiadał nieco inną melodię i tekst, ale wraz ze wzrostem popularności i przekazywaniem jej dalej, każda kolejna osoba dodawała coś od siebie. Z piosenki autorskiej stała się z biegiem czasu piosenką ludową.

Lаs (ukr. Ліс) - obrzędowa pieśń z Polesia, powiązana z dawnymi tradycjami szanowania przodków.

Oj jakże to było (ukr. Ой як же було) - jeden z najstarszych motywów ukraińskiego
folkloru. Kolęda opowiadająca o stworzeniu świata.

Wesnianka (ukr. Веснянка) - tradycyjna pieśń wzywająca wiosnę. Pochodzi z okolic
Czarnobyla.

Rano, rano - (ukr. Рано, рано) - pieśń obrzędowa mająca uchronić przed rusałkami
(Polesie)

Komanycja (ukr. Команиця, łemkowska nazwa kończyny) - piosenka łemkowska, która jest częścią rodzinnego spadku Gordiya.
W niedzielę rano (ukr. В неділю рано) - archaiczna, huculska kolęda, będąca
jednocześnie kroniką. Badacze od dawna obserwują, że dodawane są do niej kolejne zwrotki będące odzwierciedleniem aktualnych wydarzeń.

Kukułka (ukr. Зозуля) - szczedriwka, to rodzaj utworu, który do XVIII wieku śpiewano wiosną, kiedy ziemia budziła się do życia. Po formalnym przeniesieniu Nowego Roku na 1 stycznia, pieśni, bez zmiany tekstu, zaczęto śpiewać zimą.

Ey, güzel Qirim (O piękny Krymie) - utwór krymskotatarski, który został napisany na
wygnaniu, po deportacji przez Stalina wszystkich Tatarów Krymskich w 1944 roku