Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych, który odbył się 6 lipca to, w zamierzeniu twórców projektu, okazja do powrotu dawnych, cyklicznych targów wiśniowskich, które według ksiąg parafialnych odbywały się na tych terenach już od ok. XVII wieku. Fot: Marek Lasyk