Czy jest szansa, że tu odbędą się Światowe Dni Młodzieży?