Pani Tereska w biurze siedzi 
czeka na świata koniec 
ktoś o planetach jej powiedział 
że w rządku ustawione...