Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Według wartości głoszonych przez ks. Józefa Tischnera"

Nagroda im. księdza Józefa Tischnera przyznawana jest nieprzerwanie od 2001 roku (od 2022 roku w dwóch równorzędnych kategoriach) tym wszystkim, którzy wcielają w życie wartości bliskie księdzu Józefowi Tischnerowi. Są wśród nich wybitni intelektualiści, publicyści, także działacze społeczni wywodzący się z różnych środowisk i działający w różnych środowiskach. To oni są tymi, którzy pokazują jak „codziennie można praktykować dobro”. Ci wyjątkowi ludzie, nominowani do tegorocznej Nagrody w kategorii „inicjatyw duszpasterskich i/lub społecznych będących działaniem według wartości głoszonych przez ks. Józefa Tischnera” byli gośćmi środowego wydania Koła kultury. O swojej działalności mówić będą s. Eliza Myk i s. Tymoteusza Gil, jedne z sióstr dominikanek, które w Broniszewicach koło Pleszewa prowadzą Dom Chłopaków, Anna Dymna znakomita polska aktorka, założycielka i prezeska Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz przedstawiciele Fundacji Folkowisko: Daria Kuszlik i wiceprezes Fundacji Volodymyr Mykhalyszyn. Program prowadziła Jolanta Drużyńska, Środa

1. fot z FB Fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko" 2. fot. z Fb Domu Chłopaków 3. fot. z fb Fundacji Folkowisko, 4. statuetka Nagrody Znaku i Hestii im ks.J.Tischnera /fot.mat .pras. Nagrody

J.Drużyńska rozmawia z A.Dymną, s. E. Myk, s. T. Gil Gil, D. Kuszlik i V.Mykhalyszynem.

Od 2022 r. Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera jest przyznawana w dwóch równorzędnych kategoriach:

1. za książkę lub cykl publikacji, które stanowią kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”,

2. za inicjatywy duszpasterskie i/lub społeczne będące działaniem według wartości głoszonych przez ks. Józefa Tischnera.W kategorii drugiej za inicjatywy duszpasterskie i/lub społeczne będące działaniem według wartości głoszonych przez ks. Józefa Tischnera nominacje otrzymali:

Siostry Dominikanki prowadzące w Broniszewicach Dom Chłopaków

Dom Chłopaków w Broniszewicach koło Pleszewa w województwie wielkopolskim to miejsce realnej pomocy i jednocześnie miejsce symboliczne. Dzięki siostrom dominikankom, które go prowadzą, 67 chłopców z głębokimi niepełnosprawnościami znalazło w nim życiową przystań. Obecnie siostry rozbudowują swoją placówkę, żeby przyjąć kolejnych mieszkańców.

Równocześnie jest to żywe świadectwo tego, że każde ludzkie życie zasługuje na uwagę, ochronę, czułość i że społeczeństwo, a w nim Kościół, powinno skupić się wokół tych, którzy wcześniej byli marginalizowani. Siostry nie boją się niekonwencjonalnych działań, żeby zainteresować innych tym, co robią. Jak piszą na swojej stronie internetowej, „chłopcy wraz z personelem tworzą niezwykłą i barwną wspólnotę składającą się z różnorodnych osób, opartą na prawie wzajemnego zrozumienia, szacunku i miłości”. Ich działalność zyskała powszechną sympatię u ludzi o bardzo różnych przekonaniach. W świecie, w którym nie wiadomo, w co wierzyć i na czym się oprzeć, Dom Chłopaków to jeden z ważnych punktów orientacyjnych.

Anna Dymna

Dokładnie dwadzieścia lat temu założyła fundację pomagającą osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Wybitna i popularna aktorka zdecydowała się połączyć działalność artystyczną z dobroczynną, tej ostatniej poświęcając się jako wolontariuszka. Do współpracy wciągnęła grono artystek i artystów, lekarzy i przedsiębiorców. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” udzieliła pomocy blisko czterdziestu tysiącom osób, stworzyła i prowadzi warsztaty terapii artystycznej i zajęciowej, organizuje konkursy i festiwale promujące twórczość osób z niepełnosprawnościami.

Ale Anna Dymna nie skupia się jedynie na działalności własnej fundacji. Wspiera również inne organizacje i akcje pomocowe, a w telewizyjnym programie „Spotkajmy się” od lat przedstawia ludzi zmagających się z rozmaitymi przeszkodami zdrowotnymi i społecznymi. Dla wielu jest autorytetem i znakiem nadziei. „Zalewają nas teraz potoki słów, wszyscy powiedzieli największe mądrości”, mówiła w wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego”. „A są ludzie, którzy czekają tylko na to, by się przytulić i pomilczeć”.

Fundacja „Folkowisko”

Po agresji Rosji na Ukrainę wiele organizacji społecznych postanowiło skupić się na pomocy uchodźcom wojennym oraz osobom, które mimo zagrożenia zdecydowały się pozostać w swoich domach. Tak też stało się ze środowiskiem, które w marcu 2022 roku powołało Fundację „Folkowisko”, wcześniej skupionym na pielęgnowaniu i rozwijaniu wielokulturowego dziedzictwa wschodniej Polski.

Fundacja stała się jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu pomocy humanitarnej przekazywanej Ukrainie, nierzadko docierając z darami na tereny przyfrontowe. Jednocześnie poprzez rozmaite inicjatywy „Folkowisko” stara się budować głębsze więzi między Polakami i Ukraińcami. Temu celowi służy choćby działalność tzw. asystentów kultury. Fundacja działa dalekowzrocznie, wierząc, że bez dialogu, poznawania się i wspólnej pracy nad kulturą nie powstaną trwałe więzi łączące oba narody. W trudnym momencie, kiedy przybywa głosów kwestionujących zaangażowanie Polski po stronie Ukrainy, taka postawa jest bezcenna: rozbija „krzywe zwierciadła”, które pojawiają się między ludźmi.

Laureatów lub Laureatki poznamy podczas gali, która odbędzie się we czwartek 30 listopada 2023 r. o godz. 18.00 w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.Autor:
Jolanta Drużyńska

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię