Współtwórca Ośrodka „Pogranicze” zabiera czytelnika w podróż po europejskich peryferiach: do kawiarni w siedmiogrodzkim Sybinie, do Czerniowiec – miasta na rubieżach dawnej monarchii habsburskiej, Wilna czy Krasnogrudy i Sejn, z którymi związał swoje życie. W eseistycznych peregrynacjach Czyżewski podąża po mapie wyznaczonej przez outsiderów, wygnańców i kontestatorów, niesfornych intelektualistów, dla których Europa pozostawała i pozostaje ciągle niezrealizowanym w pełni projektem: Vincenzem, Stempowskim, Ficowskim, Giedroyciem, Venclovą, Miłoszem i Rothem.

Za książkę wydaną przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie Krzysztof Czyżewski otrzymał nagrodę Ambasadora Nowej Europy . Wyróżnienie to przyznawane jest od 2011 roku przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu. Celem nagrody jest promowanie publikacji, które w nowatorski sposób przedstawiają skomplikowane historyczne procesy lub aktualne doświadczenia i wyzwania Europejczyków.