Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z dn.7.10.2018 r.

(fot.Ludmila@Nelson)

 

 

Prof. RYSZARD TADEUSIEWICZ  z AKADEMII GÓRNICZO -HUTNICZEJ przypomina kiedy pojawiła się fotografia i kto był jej wynalazcą. 

Rok 1839 to czas, od którego wszystko się zaczęło.  Posłuchaj!
 

 


 

(fot. Micze/Wikipedia)

 

Dr ZDZISŁAW POGODA z Instytutu Matematyki UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO  przypomina, zapomnianą nieco, postać  humanisty  JANA BROŻKA (1585 - 1652), matematyka, astronoma, literata, teologa, lekarza, kartografa i rektora Akademii Krakowskiej.

W swych pracach zajmował się teorią liczb i  geometrią .

Był zwolennikiem teorii kopernikańskiej i  pierwszym biografem Mikołaja Kopernika.

Posłuchaj!

 

 

 


 

(fot.ze zbiorów AGH)

 

Prof. STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ z POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI omawia życie i naukowy dorobek, swego kolegi, geologa i petrografa CZESŁAWA PESZATA, urodzonego w KĘTACH w 1930 r.

Związany z Akademią Górniczo - Hutniczą zajmował się między innymi  badaniami litologii, zmiennością składu petrograficznego i właściwości fizycznych oraz użytkowych piaskowców fliszu karpackiego.

Zmarł w 2008 r. i spoczął na cmentarzu w podkrakowskiej GOSZCZY.   Posłuchaj!
 

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię