Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z dn.10.10. 2020 r.

Opal ognisty ( fot. Didier Descowens/Wikipedia)

"W KRĘGU NAUKI"  emisja  SOBOTA 10.10.2020 r. godz.16.05.

 

 

 

Prof. MACIEJ PAWLIKOWSKI mineralog z Akademii Górniczo - Hutniczej opowiada o opalach posiadających wielość barw i odmian, z których w jubilerstwie największym powodzeniem cieszy się opal szlachetny. 

Takie w Polsce nie występują, ale i te nieszlachetne z Sudetów cieszą oko swym pięknem. 

Posłuchaj!

 


 

(fot. Irena Bierwiaczonek/Wikipedia)

Ekspert z zakresu historii medycyny prof. JANUSZ SKALSKI z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmie się medyczną  analizą polityki dynastycznej polskich Piastów,

Zawierali oni  związki małżeńskie krewniacze , kojarzyli się przede wszystkim wśród własnej rodziny.

Jakie to przynosiło skutki? 

Mówią o tym wiele określenia niektórych książąt, z którymi przeszli do historii, na przykład  Bolesław Rogatka zwany Dziwacznym czy Jan II Żagański Szalony.

Posłuchaj!

 


 

 

 


 

 

 

Prof. STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ  z Polskiej Akademii Umiejętności przypomni dorobek geologa JACKA RAJCHELA (1944 -2020)  specjalisty w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej, litologii i biostratygrafii Karpat oraz zastosowania surowców skalnych w architekturze.

Był także autorem  przewodnika geologicznego "KAMIENNY KRAKÓW" .

 

Pierwsza - najobszerniejsza część pozycji, zawiera opisy i charakterystykę zastosowanych w architekturze Krakowa surowców skalnych. W części drugiej są  propozycje wycieczek geologicznych po Krakowie, a cześć trzecia ma charakter krótkiego słownika wybranych, podstawowych pojęć geologicznych.

Posłuchaj!

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię