"Nie na darmo papież Benedykt XVI podczas wizyty w luterańskim kościele w Warszawie w 2006 roku powiedział, że małżeństwa mieszane są laboratorium ekumenizmu, a więc miejscem, gdzie takie międzywyznaniowe poddawane są różnym próbom, ale także miejscem, gdzie tworzy się coś nowego. I jak to w laboratorium  bywa - cześć z takich prób kończy się sukcesem, a część porażką. Ja bym do tego dodał, że takie rodziny są niezwykle ważnym Kościołem domowym, w którym modlitwa o prawdziwą jedność chrześcijan nie trwa tylko jeden tydzień w roku.

Rekolekcje są adresowane do młodych, którzy dopiero stoją przed życiową decyzją o budowaniu międzywyznaniowego związku, do małżeństw z mniejszym czy większym stażem, ale także (i to bardzo chciałbym podkreślić) do dzieci z takich związków (w różnym wieku, także tych dorosłych) oraz innych członków rodzin - rodziców, teściów, rodzeństwa.