Jeśli przyjmujemy, że stymulowanie to pobudzanie, a stymulator to impuls, to dochodzimy do przekonania, że należy dostarczać wiele różnorodnych bodźców i impulsów, które jak iskra elektryczna pobudzą do działania i aktywności. Niektórzy twierdzą, że psychologia była i jest za bardzo skoncentrowana na badaniu traum, deficytów i patologii, a za mało miejsca poświęca temu, co w człowieku dobre – jego zasobom, motywacji, kreatywności. Na tym opiera się m.in psychologia pozytywna.Stymulowanie rozwoju jest czynnikiem wpływającym na to, jak ukształtuje się młody człowiek, jak będzie funkcjonować w społeczeństwie, jak będą wyglądać jego relacje i kontakty społeczne, jak będzie myśleć, czuć i przeżywać. Jak wspierać rozwój człowieka i jak unikać błędów - o tym Ewa Szkurłat rozmawiała z dr Agnieszką Lasotą i dr Tomaszem Knopikiem z Katedry Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego.