Zasady odholowania porzuconego pojazdu wyjaśnia podinsp. Krzystof Dymura z małopolskiej policji:

- Podstawą do usunięcia pojazdu w takiej sytuacji jest art. 50a prawa o ruchu drogowym. Mówi on, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych albo pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż miejską, gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Co innego, gdy samochód stoi na drodze wewnętrznej. Wtedy policjanci lub strażnicy miejscy muszą przekazać sprawę zarządcy drogi:

- Uprawnienie do ewentualnego usunięcia pojazdu spoczywa tam na właścicielu drogi i na zasadach ogólnych prawa cywilnego następuje rozliczenie między właścicielem drogi a użytkownikiem lub właścicielem pojazdu - tłumaczy podinsp. Dymura.

Właściciel nie zgłasza się po odholowany samochód. Co dalej?

- Jeśli odholowany pojazd nie zostanie odebrany przez uprawnioną osobę w ciągu 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się i przechodzi na własność gminy z mocy ustawy - mówi podinsp. Dymura.

Warto pamiętać, że powyższe zasady nie obowiązują na prywatnych posesjach.

Usuwanie porzuconych pojazdów to jednak istotny problem z punktu widzenia mieszkańców osiedli. Widać to zwłaszcza w Krakowie, gdy po ograniczeniu liczby miejsc parkingowych, kierowcom doskwiera coraz większy tłok...

 

Mateusz Żmija