Prawo o ruchu drogowym mówi, że po awarii lub wypadku, musimy sygnalizować postój trójkątem ostrzegawczym i światłami awaryjnymi. Jeżeli światła awaryjne zostały uszkodzone, używamy świateł  pozycyjnych.

Podinsp. Krzysztof Dymura z małopolskiej policji wyjaśnia, że odległość ustawienia trójkąta od unieruchomionego samochodu zależy od rodzaju drogi:

Na autostradzie albo drodze ekspresowej umieszczamy trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 m za pojazdem. Umieszczamy go odpowiednio na jezdni lub poboczu, w zależności od tego gdzie pojazd został unieruchomiony. Natomiast na drogach poza obszarem zabudowanym odległość ta jest nieco mniejsza i wynosi od 30 do 50 metrów. Na obszarze zabudowanym umieszczamy trójkąt ostrzegawczy za pojazdem albo na nim, ale na wysokości nie większej niż 1 metr.

Za niewiedzę lub ignorancję trzeba płacić.

Brak sygnalizowania albo niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia albo wypadku to mandat w wysokości 150 zł i 1 punkt karny - ostrzega podinsp. Dymura.

Trójkąty ostrzegawcze są obowiązkowe nie bez powodu. Widać je nawet z 200 metrów! Jest też inny aspekt używania trójkątów. Znamy przypadki, gdy na autostradach kierowcy rozjeżdżali trójkąt umieszczony za zepsutym pojazdem i w ostatniej chwili odbijali na prawy pas. Możemy się tylko domyślić, co by się stało, gdyby zabrakło tego elementu na jezdni.

Nie ignorujmy tego przepisu. Ustawiajmy trójkąt zgodnie z zasadami. Zwłaszcza teraz, gdy widoczność nie najlepsza i zwłaszcza na autostradach, gdzie prędkości są największe.


Art. 50. Prawa o ruchu drogowym

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:
1) na autostradzie lub drodze ekspresowej - w każdym przypadku;
2) na pozostałych drogach twardych:
a) poza obszarem zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,
b) na obszarze zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.

2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:
1) na autostradzie lub drodze ekspresowej - przez:
a) włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,
b) umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;
2) na pozostałych drogach:
a) poza obszarem zabudowanym - przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,
b) na obszarze zabudowanym - przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

 

Mateusz Żmija