Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Przepis na środę: Kolumny pieszych

Widzisz pieszego - uważaj! Każdy kierowca powinien traktować tę zasadę jak jedno z drogowych przykazań. A jakie obowiązki ciążą na pieszych poruszających się w kolumnie?

fot. Mateusz Żmija

Podinsp. Krzysztof Dymura z małopolskiej policji wyjaśnia, że kolumna pieszych: Powinna poruszać się prawą stroną jezdni. Liczba pieszych którzy idą w kolumnie obok siebie nie może przekraczać czterech osób, pod warunkiem że kolumna nie zajmie więcej niż połowy szerokości jezdni. Długość takiej kolumny nie może przekraczać 50 metrów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 metrów. To jest taka odległość, która pozwalana ewentualne wyprzedzenie przez pojazdy, które poruszają się po drodze.

Mówi o tym Art. 12. Prawa o ruchu drogowym.

Kiedy widoczność jest ograniczona, pierwszy pieszy w kolumnie musi świecić w przód latarką o białym świetle, natomiast ostatni członek powinien świecić do tyłu latarką o świetle czerwonym. Ci piesi powinni też znaleźć się po lewej stronie szyku, by wytyczać kierowcom jego granicę.

Gdy długość kolumny przekroczy 20 m, to niezależnie od warunków pogodowych pierwszy i ostatni pieszy powinien mieć na sobie element odblaskowy. Idący po lewej stronie muszą też nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m.

We mgle kolumna cywilów w ogóle nie może poruszać się po jezdni.

Jak dodaje zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, duże znaczenie ma też obecność pełnoletnich i wykwalifikowanych osób kierujących ruchem wokół kolumny pieszych: To są osoby, które są specjalnie przeszkolone do kierowania ruchem. Takie szkolenia są organizowane w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. (...) Ich obecność podczas przemarszu kolumn zapewnia bezpieczny przemarsz kolumny, ale też bezpieczeństwo w ruchu drogowym, związane chociażby z wyprzedzaniem tej kolumny.

Dodajmy, że kolumny złożone z dzieci do lat 10 obowiązują inne zasady. Przede wszystkim, taka grupa musi poruszać się lewą stroną jezdni pod opieką osoby dorosłej, a tworzące ją osoby mogą iść wyłącznie dwójkami. Do tego dochodzi zakaz poruszania się przy niedostatecznej widoczności na drodze.


Art. 12. Prawa o ruchu drogowym

1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.

2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2.

3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej - 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.

4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.

5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:
1) pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:
a) pierwszy - ze światłem białym, skierowanym do przodu,
b) ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;

2) w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m;

3) światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.

7. Zabrania się:
1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej;
2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności;
3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

 

Mateusz Żmija

Źródło: Radio Kraków
Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię