Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.

Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna.
Katarzyna Pelc o programie rozmawia z Katarzyną Niklas z Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol i  Honoratą Harsze z Poradni Monar w Krakowie