Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Pejzaże regionalne" Audycja z dn. 28.01.2024 r.

Kolegiata w Stanisławowie przy ówczesnym pl. Franciszka z pomnikiem cesarza Franciszka I (ok. 1900) - fot. Wikipedia

ZAGADKA HISTORYCZNA (28.01.)

Architekt o imionach JAN TOMASZ, który urodził się w BUDZISKACH koło STASZOWA w 1861 r., a zmarł w 1937 r. w WARSZAWIE.

Od 1880 r. kształcił się i przebywał we LWOWIE.

W roku 1893. został głównym dyrektorem budowlanym kolei w STANISŁAWOWIE i do 1919 r. związany był z tym miastem, także jako architekt miejski.

Na początku I wojny światowej jako obywatel rosyjski został internowany i umieszczony przez Austriaków w obozie TALERHOF koło Grazu.

Jan Tomasz.......  przed 1930 r. (fot.Wikipedia)

Jan Tomasz....... przed 1930 r. (fot.Wikipedia)

Po roku zwolniony z przyczyn zdrowotnych powrócił do Stanisławowa.

W 1919 r. wyjechał do Warszawy i pracował w Ministerstwie Robót Publicznych.

W okresie galicyjskim prowadził otwarty dom, w którym spotykała się miejscowa bohema i cyganeria, m.in. poeta JAN KASPROWICZ (1860 - 1926) i powieściopisarz STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI (1868 – 1927).

Stefan wnuk Jana Tadeusza (fot. Erling Mandelmann/Wikipedia)

Stefan wnuk Jana Tadeusza (fot. Erling Mandelmann/Wikipedia)

Miał syna TADEUSZA, także architekta, który podczas walk w obronie Lwowa był adiutantem KAZIMIERZA BARTLA (1882 - 1941) oraz wnuka STEFANA, zmarłego w 2013 r. w Szwajcarii, znanego wynalazcę i elektronika, twórcę serii profesjonalnych magnetofonów NAGRA.

Proszę podać nazwisko  tej polskiej rodziny.

ADRES INTERNETOWY: [email protected]

                                           do godz. 7.30 dnia 28.01.2024 r.

UPOMINKI:

książka "PODWAWELSKA  KOLĘDA" Adama Bujaka i Leszka Długosza

książki - pamiętniki z Powstania Styczniowego.

Gmach Sejmu Krajowego we Lwowie (1898) - fot. Edward Trzemeski/Wikipedia

Gmach Sejmu Krajowego we Lwowie (1898) - fot. Edward Trzemeski/Wikipedia

Zmarły w 1879 r. w TARNOWIE ks. MICHAŁ KRÓL był teologiem, rektorem seminarium duchownego w Tarnowie i posłem do Sejmu Krajowego Galicji we LWOWIE.

Urodził się w INWAŁDZIE i nie zapominał o swych rodzinnych okolicach.

W 1875 r. wydał powieść "SIEROTY ZEBRZYDOWSKIEGO CZYLI AKADEMICY KRAKOWSCY" - o czym informuje DARIA RUSIN z Towarzystwa Miłośników Andrychowa, współautorka wydawnictwa "Kto był kim w Andrychowie?".

Posłuchaj!

(fot.Wikipedia)

(fot.Wikipedia)

Prof. STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ przypomina życiorys profesora JEANA DYBOWSKIEGO(1856 – 1928), francuskiego agronoma, botanika i podróżnika.

To stryjeczny brat wybitnego przyrodnika i badacza Azji BENEDYKTA DYBOWSKIEGO (1833 - 1930) oraz zoologa WŁADYSŁAWA DYBOWSKIEGO (1838 – 1910).

Jean Dybowski był autorem wielu publikacji w prasie francuskiej (także w języku polskim), w ostatnich latach życia współpracował z Państwowym Instytutem Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w PUŁAWACH, był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

(fot. Zbigniew Mentel)

(fot. Zbigniew Mentel)

W ubiegłym roku 15.lecie działalności obchodził olkuski chór "RENESANS", działający w ramach Uniwersytetu III Wieku.

Jubileusz uwieńczył specjalny koncert - podkreśla IGA KNAPIK, śpiewająca w chórze od 14 lat.

Chór

Chór "Renesans" - fot. z archiwum MOK w Olkuszu

W tym roku w zajęciach olkuskiego Uniwersytetu III Wieku uczestniczy około 260 osób.

Jakie są formy działania, jaka tematyka wykładów? - wyjaśnia przewodnicząca Rady Studentów MAŁGORZATA WINIARCZYK.

Posłuchaj!M.Winiarczyk (z lewej) i  Iga Kanpik  - fot. Jacek Sypień

M.Winiarczyk (z lewej) i Iga Kanpik - fot. Jacek Sypień

Cykl

Cykl "Polonia", III. Kucie kos Artur Grottger (1837 - 1867) - fot. Wikipedia

Nie tylko FRANCESCO NULLO, także inni Włosi wspomagali czynnie Powstanie Styczniowe 1863 r.

Historyk MIECZYSŁAW CZOSNYKA przypomina dzieje rodu Battagliów, który na początku XVIII wieku pojawił się w Czechach i południowej Polsce.

Lwowska jego linia szybko uległa asymilacji, Battagliowe poczuli się Polakami.

GWIDON BATTAGLIA jako siedemnastolatek walczył w powstańczym oddziale i wziął udział w wyprawie na Tomaszów.

Jakie były jego dalsze losy, kiedy pojawił się w TARNOWIE?

Posłuchaj!

Znawca historii Krakowa MICHAŁ KOZIOŁ analizuje krakowską prasę z początku roku 1902.
Wtedy to ukazał się pierwszy numer miesięcznika "ŚWIAT DUCHÓW", którego naczelnym redaktorem był były sędzia i znany adwokat dr LEON FILIMOWSKI.


Jakie treści prezentował, z jaką reakcją konkurencyjnych krakowskich pism się spotkał i dlaczego nie odniósł sukcesu na polu "duchownictwa", jak wówczas określano spirytyzm?

Posłuchaj!

Światło rzekomo ukazujące się między rękoma medium, Evy Carrière; fotografia z 1912.  Albert von Schrenck-Notzing  (1862–1929)  - Wikipedia

Światło rzekomo ukazujące się między rękoma medium, Evy Carrière; fotografia z 1912. Albert von Schrenck-Notzing  (1862–1929) - Wikipedia

(fot. Marian Lewicki)

(fot. Marian Lewicki)

Emerytowana nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach MARIA OSTROWSKA, córka inżyniera górnika ze śląskich RYDUŁTÓW, planowała studiować na Akademii Górniczo - Hutniczej.

A.Lutosławska i R.Pietruski (fot. archiwum Teatru im. J.Słowackiego)

A.Lutosławska i R.Pietruski (fot. archiwum Teatru im. J.Słowackiego)

Ale gdy przed maturą, wraz ze swą licealną klasą, obejrzała w Krakowie w Teatrze im. Juliusza Słowackiego przedstawienie 'WESELA" w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego, postanowiła zmienić swe życiowe plany.

Pod wrażeniem roli Panny Młodej zagranej przez ANNĘ LUTOSŁAWSKĄ (1928 - 2022) postanowiła rozpocząć studia polonistyczne.

Potem jeździła i do Wrocławia i do Krakowa na wszystkie spektakle z jej udziałem.

Z czasem relacje obu pań nabrały bliskości i przyjaźniły się, aż do śmierci aktorki w grudniu 2022 r.

Posłuchaj!

WOJCIECH SYPEK jest historykiem, biografem TADEUSZA TERTILA (1864 - 1925), który od roku 1907 przez 16 lat pełnił urząd burmistrza TARNOWA.

Tym razem omawia składane przez Tertila dymisje z urzędu.

A było to w listopadzie roku 1919, trzy lata później też w listopadzie i we wrześniu roku 1923.

On rezygnował, a Rada Miejska rezygnacji nie przyjmowała.

Ostatecznie przestał być burmistrzem 25.10. 1923 r.

Dlaczego tak się działo?

Posłuchaj!

(fot. Mario Hass/Wikipedia)

(fot. Mario Hass/Wikipedia)

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię